Wat stond er in de laatste editie ?

Bezoek ons ook op:

facebooktwitter

alt

Wandelen langs de Grebbelinie

Het moet een ware hel geweest zijn rond de Grebbeberg bij Rhenen op 12 en 13 mei 1945. Toen Duitse elitetroepen zich met volle kracht op de Hollandse stellingen stortten - nadat zware artilleriebombardementen en gierende duikbommenwerpers het moreel van de ongeoefende dienstplichtigen hadden geknakt. ‘We hebben een boodschap voor de kapitein, waar is hij?’ Hij zat in de schuilnis. Hij was voor die tijd nogal een bullebak geweest, maar op dat moment zat hij in een hoekje weggedoken met tranen in zijn grote ogen. Ik zei: ‘We komen hier om te vragen wat we moeten doen.’ Maar de kapitein zei niks, de tranen liepen over zijn wangen.’ Aldus een oud-soldaat in het boek ‘Oorlog in je achtertuin’ van Jan Blokker jr. uit maart 2010. Vol verhalen van mensen die de oorlogsjaren aan den lijve hebben ondervonden. Niet alleen als soldaat maar ook als bewoner van de Gelderse en Utrechtse Vallei. Vanaf de mobilisatie in 1939 tot  het eind van de oorlog toen de voor de tweede keer geëvacueerde bewoners terug kwamen en oog in oog kwamen te staan met de verwoestingen: kapot geschoten of leeggeroofde huizen en boerderijen, dode koeien en paarden enz.. Indrukwekkende verhalen, gelardeerd met historische foto’s, verklarende teksten en prachtige fotoportretten van de geïnterviewden.

Te lezen als achtergrondboek bij een gelijktijdig bij dezelfde uitgever verschenen wandelgids van het ‘Grebbeliniepad’, geschreven door specialist Bert Rietberg van de Stichting Grebbelinie. Een meerdaagse route langs de in het groen verscholen sporen van 200 jaar liniegeschiedenis. Van zuid naar noord: door Rhenen, over de Grebbeberg, omhoog langs de Grift ofwel Grebbe en het Valleikanaal, door Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel (waar ons leger achter de waterlinie wél standhield), Amersfoort en langs de Eem naar Spakenburg. Het Grebbeliniepad gaat langs bastions, batterijen, schansen, sluizen en kades uit de 17de en 18de eeuw, toen de linie werd aangelegd en opgetuigd. Langs de forten, kazematten, anti-tankversperringen en betonnen ‘stekelvarkens’ uit de jaren 1936-1940.

De route is 81 kilometer lang, voert over veelal onverharde paden en kades, is verdeeld in 13 ‘stappen’ van 4 tot 10 kilometer en blauwgroen gemarkeerd als een LAW. Goed te doen in 4 dagen. In twee richtingen beschreven in een handzame gids met topografische routekaartjes, stap-voor-stap beschrijvingen van routespecialist Johan Vellinga (KNBLO), historische plaatjes en kaartjes, informatie over toeristische bezienswaardigheden in de stadjes en dorpen onderweg eten, drinken en vervoer. De thema- en kijkpuntteksten zijn beknopt gehouden – voor meer historische diepte en detail is er nog de cultuurhistorische gids De Grebbelinie, eveneens van Bert Rietberg. Vooral de detailkaartjes en oude luchtfoto’s met de exacte locaties van de inundaties, loopgraven, mijnenvelden, antitankgrachten, kazematten, stekelvarkens en Duitse bunkers geven meerwaarde. Deze gids geeft samen met de interviewbundel en de wandelgids een integraal beeld van de Grebbelinie die naar verluidt in 2011 de beschermde status van Rijksmonument zal krijgen.

Bert Rietberg, Wandelgids Grebbeliniepad Rhenen – Spakenburg (uig. Waanders) 3/2010, 108 pag. in kleur, pb, formaat 12.5 x 21 cm, krt, ill, € 13.95, www.waanders.nl, www.grebbelinie.nl

• Jan Blokker jr, Oorlog in je achtertuin. Verhalen van de Grebbelinie (uitg. Waanders) 3/2010, 206 pag. in zw.w en kl, groot formaat pb: 19.5 x 25.5 cm, foto’s & overzichtskrt, € 24.95

• Bert Rietberg, De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids (uitg. Matrijs ism Provincie Utrecht & Stichting Grebbelinie) 2e druk 2007, 188 pag. in kl, topokrtn, ill, € 14.95, www.matrijs.com

Vladimir Mars