De onbewaakte overweg Oostelijke Landpad in het Noord-Hollandse Westwoud is beveiligd. Lange tijd was een klein klaphekje met vermanende woorden de enige waarschuwing voor wandelaars en fietsers die tussen Hoorn en Enkhuizen het spoor overstaken. Prorail heeft spoorbomen, lichten en overwegbellen bij de overgang geplaatst. Het Oostelijk Landpad in het buitengebied van Westwoud is van een de weinige openbare voetpaden in het agrarische gebied van West-Friesland. Het pad is dan ook onderdeel van het zich nog steeds uitbreidende wandelknooppuntennetwerk in de provincie Noord-Holland en een belangrijke noord-zuidverbinding voor voetgangers en fietsers.